Sorry, no results were found for
*Gasps* His parents were initially against his decision to pursue acting!
'Bakit natin hindi bibigyan ng pagkakataon yung mga tao na gusto mag-start anew?'